Dialogue and Universalism

logoleft
logoright

logoright

 

FUNDACJA FILOZOFIA NA RZECZ DIALOGU 
PHILOSOPHY FOR DIALOGUE FOUNDATION
 

logoFFnRD

 

WŁADZE FUNDACJI

 

Prezes Zarządu Fundacji:

Prof. Stanisław CZERNIAK

 

Członkowie Zarządu Fundacji:

Prof. Małgorzata CZARNOCKA 

Prof. Włodzimierz ŁUGOWSKI

 

 

 

Adres:

ul. Idzikowskiego 8/44, 00-710, Warszawa, Polska

NIP: 5213672878

KRS: 0000504853

REGON: 147191010

Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/22742/14/962

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data zarejestrowania jako stowarzyszenie: 2014-04-08

 

 

STATUS FUNDACJI: [PDF]

 

 

 

Skip to content created by mastalerz.it